На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку в Україні відбувається активне впровадження інформаційно-комунікативних технологій у діяльність державний та муніципальних органів влади. Ефективність  механізмів прийняття адміністративних рішень залежить не лише від рівня технічного оснащення органів державної влади та самоврядування. Тому вивчення курсу "ІКТ" дозволить студентам детальніше ознайомитися з сучасними комунікативними технологіями та можливостями їхнього використання у сфері публічного управління та адміністрування