Вивчення навчальної дисципліни "Основи журналістики" відкриває можливості для студентів спеціальності "Публічне управління та адміністрування" оволодіти базовими навичками роботи з інформацією, у тому числі аналітичною, підготовки матеріалів для сучасних ЗМІ, налалагодження ефективної комунікації з медіа.