Метою викладання дисципліни є підготовити майбутніх бакалаврів будівництва до впровадження метрології забезпечення і стандартизації у будівельне виробництво для розвитку технічного прогресу та одержання високої якості продукції. Набути знання за об’єктивністю і точністю оцінки якості продукції (будівельні матеріали, будівельні вироби, будівельно-монтажні роботи, проектна документація для будівництва), пов’язаних з технічними вимірюваннями, вдосконаленням метрологічного забезпечення та стандартизації.