Дисципліна "Георбаністика України" є вибірковою дисципліною для здобувачів ОП "Географія" другого рівня вищої освіти, що викладається у 2 семестрі.