Метою нормування та стандартизації у сфері будівництва, містобудування, архітектури та промисловості будівельних матеріалів є встановлення положень, що забезпечують: — реалізацію єдиної політики у сфері нормування та стандартизації і створення єдиної системи документів; — безпеку об’єкта нормування та/або стандартизації щодо життя чи здоров’я людей, а також збереження майна і охорони довкілля; — раціональне використання національних ресурсів; — усунення технічних бар’єрів у торгівлі; — підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних продукції, процесів та послуг. Мета нормування та стандартизації досягається через розроблення, впровадження та застосування документів системи.