Курс передбачає засвоєння студентами фізичних основ виробничих процесів, методів теоретичних розрахунків, проектування та оптимізації різних процесів та апаратів біотехнологічних виробництв, отримання комплексу знань, необхідних для свідомого та раціонального використання різних типів апаратів та машин біотехнологічного призначення у майбутній професійній діяльності.