Загальний курс філософії для студентів географічного факультету. Вивчення філософії– невід’ємна складова університетської освіти. Вона є системою знань про граничні взаємовідношення між світом та людиною на всіх рівнях буття. Її вивчення студентами має два аспекти, з одного боку, допомагає їм формувати власний світогляд на засадах загальнолюдських цінностей, а з іншого боку філософія сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. Головною метою даного курсу є творче засвоєння основ філософії та окреслення головних антропологічних проблем.