ознайомленні  студентів із сучасними методами діагностики функціональних станів організму людини та досліджень різних патологічних станів, навчити володіти техніками проведення цих досліджень. За допомогою інструментальних методів обстеження навчити оцінювати динаміку впливу реабілітаційних заходів та їх ефективність, правильно визначити адекватність об’єму та змісту методів для діагностики результативності відновлювальної терапії, узагальнювати та застосовувати досвід вивчення попередніх навчальних дисциплін зі спеціальності для адекватності оцінювання станів організму людини.

 

Головними завданнями дисципліни Основи функціональної діагностики є формування фахових знань та умінь фахівців фізичної терапії, ерготерапії щодо визначення функціонального стану пацієнта /клієнта за допомогою функціональних проб і тестів, життєвого потенціалу організму в цілому та розробка адекватної і комплексної програми реабілітації й ефективного моніторингу її реалізації.