®Навчальна дисципліна «Спортивні ігри  з методикою викладання (баскетбол) » є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» підгот овки бакалаврів за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.