Одним з основних завдань сучасних гідрологічних досліджень гірських територій та виявлення певних закономірностей у гідрологічному режимі гірських річок є вивчення локальних аспектів генезису кліматичних та гідрологічних умов в горах, стосовно окремих форм рельєфу та їх по’єднання з обовязковою кількісною оцінкою ролі окремих факторів.

Взаємодія повітряних потоків з гірським ландшафтом має складний характер. Вплив рельєфу на рух атмосфери визначається як термічними так і динамічними факторами і веде до трансформації повітряних потоків. Проте і самі гори під дією вітру, сонячної радіації і опадів піддаються механічному і термічному руйнуванню, що відбивається на тепловому і водному балансах окремих елементів рельєфу.

Мета даного курсу – сформувати теоретичні уявлення, знання та деякі практичні навички майбутніх спеціалістів гідрометеорологів в області дослідження особливостей режиму водних об’єктів гірських територій, їх використання, збереження та відновлення.