Дисципліна «Програмування фізкультурно-оздоровчих занять» базується на наступних дисциплінах: «Педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Гімнастика з методикою викладання» «Фітнес», «Психологія», «Теорія і методика фізичного виховання», «Спортивні та рухливі ігри», «Відновлювальні засоби фізичного виховання».

Знання та уміння з дисципліни «Програмування фізкультурно-оздоровчих занять»,  можуть використовуватися при вивченні дисциплін «Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку», «Адаптивне фізичне виховання», «ТМФВ різних груп населення».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

                1. Загальні основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять.

2. Методика та програмування фізкультурно-оздоровчих занять.