ознайомлення з прикладними аспектами застосування в територіальному управлінні інформації про об’єкти культури, традиції населення та систематизація та формування бази даних щодо них; 2)ознайомлення із нормативно-правовим полем функціонування туризму та рекреації, зокрема дозвільної системи щодо туристичного супроводу; отримання навиків аналізу ресурсної бази розвитку туризму та рекреації в конкретному регіоні.