Предмет Цивільний захист- охоплює теорію та практику захисту від небезпечних та шкідливих чинників у будь який сфері людської життєдіяльності. На сучасному етапі основною метою державної політики у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій є забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства і держави в межах науково обгрунтованихкритеріїв прийнятного ризику.