Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізична реабілітація у травматології та ортопедії» складена відповідно до «Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2018р. № 1419.

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процеси реабілітації після хвороб і ушкоджень, а також методи та  засоби фізичної реабілітації у відновному лікуванні, показання і протипоказання щодо їх застосування, терміни, послідовність і особливості у лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації.