Мета даного курсу – сформувати знання та деякі практичні навички у студентів першокурсників, в області використання, збереження та відновлення водних ресурсів та водних об‘єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.