Не дивлячись на значний розвиток і досягнення за останні десятиліття у питаннях проникнення людини в космос, Земля ще довгий час залишатиметься нашою єдиною домівкою, місцем для проживання та перебування. Саме Земля ще тривалий час буде основним джерелом всіх ресурсів, що так необхідні для життєзабезпечення та життєдіяльності людини, без яких неможливе й саме існування людства та його прогресивний розвиток.

Кореневий зміст слова Геофізика складається з двох основних частин Земля (грецька – гео) та Природа (грецька – фізика). Таким чином під геофізикою варто розуміти науку про природу Землі. Земля – це космічне тіло. Вона є продуктом Космосу і у власному розвитку підпорядковується його законам. Водночас, структурні елементи самої Землі також не є ізольованими один від одного.

Будучи автономними утвореннями, вони зв’язані між собою у те єдине ціле, що називається планетою Земля. Відповідно базове тлумачення предмету «Геофізики» по суті виявляється настільки широким, що стає можливим трактувати його практично довільно, залежно від поставлених задач.