Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Водний кадастр та водний фонд України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.040105 – Гідрометеорологія.

Метою даного курсу є дослідження та систематизація інформації про водні ресурси України. Самі ж водні ресурси є, об’єктом вивчення, і підлягають обліку та оцінці з метою отримання достовірних необхідних даних щодо правового, природного і господарського стану водних об'єктів з метою організації їхнього раціонального та ефективно використання. Дисципліна вивчає теоретичні основи реєстрації водних об'єктів і ресурсів, обліку їхньої кількості та якості, організацію кадастрових робіт в Україні.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правила методики обліку та оцінки природних ресурсів і водних об’єктів зокрема.