Курс «Загальна та регіональна геодинаміка» присвячений вивченню різноманітних геодинамічних процесів, що відбуваються як в глибинних так і в поверхневих оболонках. Основним завдання дисципліни є закріплення знань про фізико-географічні явища та процеси, їх формування та динаміку, які студенти вивчали на протязі свого навчання на даній спеціальності. Засвоєння дисципліни дає нові знання про геофізичні основи геодинаміки структурно-речовинних комплексів в літосфері та на земній поверхні, а також дозволяє отримати навички розпізнання та ідентифікації геодинамічного середовища з визначенням його еколого-географічних впливу.