Обернене перетворення Фур’є таке:

gαt;x≔F-1e-t1+σ2α2t;x=12π∫-∞+∞e-ixσ+t1+σ2α2dσ,   t>0, x∈R, α>0.

Функція gαt;x залежить від t, тому її графік бажано протестувати хоча б при кількох пробних значеннях цієї змінної: gαtj;x,  tj∈0;2.

Необхідно з’ясувати, при яких α ця функція додатна.