Методи оптимізації та дослвдження операцій  є базовим курсом при підготовці бакалаврів з комп'ютерних наук, системного аналізу та прикладної математики.


спеціаліст протягом сьомого та восьмого семестрів їх навчання у вищому навчальному закладі.

результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.