В даному курсі, узагальнені, систематизовані і в простій формі викладені сучасні уявлення про географію, фізику та методи прогнозів небезпечних гідрологічних явищ. В межах дисципліни вивчаються теоретичні та методичні засади природних і антропогенних умов формування небезпечних гідрологічних явищ. Призначення курсу – заповнити ті комірки у знаннях студентів про ці явища, які залишились після курсів лекцій по загальній гідрології, гідрофізиці та метеорології.