Курс охоплює проблематику історії та теорії семіотики.

Основні аспекти: семіоз, діалог і дискурс, операції зі знаками у соціокультурному просторі, основи семіотичного аналізу.