Мета викладання навчальноі дисципліни «Комунікативна філософія» полягає в ознайомленні студентів з сучасними комунікативними теоріями та формуванні на їx основі узагалънення змісту соціально-гуманітарних компетенцій майбутнъого  фахівця.  Дати студентам-майбутнім спеціалістам знання про специфіку комунікативної філософії, праці представників комунікативноі філософії (К.-О. Апелъ, Ю. Габермас, Д. Бьолер. В. Кульман, В. Гьосле) та реконструкцію головних концепцій цього філософського напряму.

Основними завданнями  вивчення дисципліни «Комунікативна  філософія» є:

  • розширити уявлення про палітру філософських рефлексій сучасності, крізь призму комунікативної проблематики;
  • переосмислити актуальне зиачення комунікативної філософіі;
  • отримати можливість теоретичного обгрунтувания таких якостей свідомості як відповідальність, толерантність, моральність;
  • сформувати вміння здійсиювати етичну експертизу паукових проектів та продуктивно вибудовувати ділові й загальнолюдські стосунки.