Курс «Основи герменевтики» є необхідною складовою частиною вивчення гносеології, епістемології, феноменології, філософії мови, риторики, гомілетики, філософії науки, культурології, соціології культури, теорії інтерпретації та масових комунікацій. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні фахівцям, зокрема,  з філософії та релігієзнавства, для проведення наукових досліджень.

 

Мета, завдання, значення курсу: теоретична підготовка студентів у галузі філософських та релігієзнавчих досліджень, вироблення навичок наукової роботи, вивчення герменевтичного феномену, ознайомлення з головними інтелектуальними дискусіями в історії Європи у філософському, публічному та масово-комунікаційному контекстах. Важливими завданнями є набуття студентами широкого читацького досвіду, вміння користуватися філософсько-критичними концепціями для досягнення розуміння та формування власної точки зору.