Мета вивчення курсу: познайомити студентів із багатством історико-літургічних та богословських джерел наукового осмислення проблематики зародження (походження) та багатогранності сучасного розвитку богослужбової традиції Святого Православ'я; відтворити зміст і суть всіх чинопослідувань православного богослужіння, показати різноманітність літургічних практик упродовж добового, седмичного та річного перехідного й неперехідного кола богослужб, підготовчих неділь до посту та Великопостових богослужінь; загалом, формувати системні знання та практичні навички звершення богослужінь Православної Церкви.

Успішне засвоєння курсу дасть змогу набути важливих як загальних, так і фахових компетентностей, які увиразнюватимуть практичне досягнення відповідних програмних результатів навчання за профілем освітньої програми зі спеціальності № 041 «Богослов’я», що є вкрай важливим для професійної діяльності майбутніх православних церковно- та священнослужителів. Дозволяє сформувати цілісне уявлення про історію розвитку християнського богослужіння з урахуванням знаків свят, умов й базових методологічних принципів їх звершення, А це, своєю чергою, надає набутим знанням статусу універсальності, гнучкості у їх застосуванні, звичайно, зі збереженням цілковитої вірності літургічній традиції.