Теоретичні і методичні основи архітектурного проектування спрямовані на ознайомлення студента з професійними особливостями творчих процесів проектування,  розробки проектної документації для будівництва житлових, громадських та інших видів будівель і споруд,та  містобудування як науково обгрунтованої системи, що базується на законах, нормах, державних стандартах. 

Завдання навчальної дисципліни  – формування професійного підходу для проведення проектної діяльності, користування творчими методами архітектора, будівельними нормами (ДБН), відомчими будівельними нормами (ВБН) та інших складових законодавчої бази проектування.