Курс розрахований на вивчення студентами 1-го року навчання на кафедрі військової підготовки протягом 2-го семестру. Час на вивчення курсу - 56 навчальних годин. З них: 28 годин - заняття під керівництвом викладача.