Мета курсу: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ програмування на мові Scratch з метою застосування цих знань при викладанні інформатики в початковій і середній школі.

Завдання курсу: вивчення основних принципів та інструментів програмування у середовищі Scratch; їх застосування для створення мультфільмів, ігор, тестів тощо.