Мета викладання дисципліни полягає у формуванні в майбутніх бакалаврів будівництва знань і навиків, які забезпечують науковий і методичний підхід до створення і розуміння математичних моделей та розрахунку їх параметрів для типових інженерних задач; набутті навиків володіння методами числового експерименту; вмінні виділяти конкретний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності.