Курс для студентів 5-го курсу спеціальностей "математика" та "середня освіта (математика)".