Мета курсу - засвоєння студентами сукупності уявлення про сучасні технології, які передбачають використання біологічних процесів живих клітин, макро- та мікромолекул для виробничих цілей з метою одержання заданих продуктів; зв’язок біотехнології з іншими біологічними дисциплінами та практикою.