Метою курсу «Генетика» є засвоєння студентами уявлення про дискретність і цілісність спадковості, матеріальні одиниці спадковості (гени) та їх мінливість, основний метод генетики (генетичний аналіз) та його властивості, зв’язок генетики з іншими біологічними дисциплінами та практикою.