Лабораторні спеціалізації - курс для біотехнологів ОР бакалавр 2 року навчання. 

Мета дисципліни – засвоєння прийомів планування та проведення експериментів, ознайомлення з основними підходами до написання наукових робіт,  оволодіння методами досліджень, що застосовуються у біотехнологічних лабораторіях.