Цілісність культурологічної освіти здобувається через долученість студентів до вивчення історії та теорії театрального мистецтва. Курс буде цікавим всім залюбованим в театр.