Навчальна дисципліна передбачена обов'яковою компонетою навчалього плану підготовки бакалавра зі спеціальності 205 - лісове господарство.

Вноситься до системи електронного навчання з метою організації самостійної навчальної діяльності студенів.