Дисципліна «Демократія: від теорії до практики» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається на різних факультетах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дисципліна складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина включає такі теми: демократичне урядування, права людини, громадянське суспільство та участь громадян у суспільному та політичному житті. Наскрізно у курсі вивчаються такі теми: гендерна рівність, права меншин, права осіб з інвалідністю, забезпечення громадянських прав, належне урядування, корупція, верховенство права, медіаграмотність, використання цифрових технологій, різноманіття, роль молоді тощо. З метою розвитку навичок студентів, під час навчання використовуватимуться інтерактивні методи викладання («Семінари за методом Сократа», «Людський барометр», «Прогулянка галереєю» тощо), напрацьовані за участі українських і міжнародних експертів. Основний компонент курсу – це студентський проект, який студенти реалізовуватимуть упродовж курсу. У поступовому, керованому процесі студенти працюватимуть у групах, щоб визначити питання у суспільстві, які вони визнають проблемними і які вони у подальшому досліджуватимуть, пов’язуючи їх з темами курсу. Насамкінець, перед студентами стоятиме завдання розробити план дій, спрямований на практичне вирішення цих проблемних питань. На власному досвіді студенти будуть розвивати знання, формувати навички та ставлення, необхідні соціально активному та свідомому громадянину.