Метою викладання навчальної дисципліни “ Математичні основи інформаційної діяльності” є ознайомлення з основами теорії множин, елементів математичної логікианалітичної геометрії, лінійної і векторної алгебри, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної; вказати на численні застосування математики в сучасних дослідженнях, зокрема у сфері  інформаційної діяльності.

                  Основними завданнями вивчення дисципліни “Математичні основи інформаційної діяльності” є отримати знання, вміння та навички і вміти застосувати їх у сфері  інформаційної діяльності.