Дисципліна «Загальна теорія здоров'я» є обов'язковою для циклу професійно-орієнтованих дисциплін циклу пофесійної підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія".

Мета навчальної дисципліни:

Виховання у студентів культури здоров’я та їх підготовки до майбутньої професійної діяльності у здоров’язберігаючому режимі.