Навчальна дисципліна «Право неспроможності (банкрутство)» покликана сформувати у здобувачів вищої освіти систему теоретичних знань щодо застосування до неплатоспроможних суб’єктів процедур банкрутства та забезпечити набуття ними практичних навичок захисту інтересів суб’єктів господарювання у господарських судах під час участі у справах про банкрутство.