Обов'язкова дисципліна яка читається в 4 семестрі для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" ОПП "Логопедія"