Дисципліни «Атлетизм з методикою викладання» є вибірковою і  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності  014.11 «Середня освіта (Фізична культура), освітня програма Фізична культура