Навчальна дисципліна «Рухливі ігри» є обов’язковою компетентною освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Метою дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками, формування цілісної системи знань, умінь і навичок щодо особливостей та методики використання рухливих ігор та естафет із різними віковими групами.