Навчальна дисципліна «Соціально-політична психологія» передбачає: засвоєння  теоретичних поглядів на соціально-політичні явища в контексті психологічних знань; вироблення уміння аналізувати та інтерпретувати соціально-політичні події у сучасному суспільстві; застосування практичних умінь та навичок у психологічній практиці.