«Структурно-функціональна організація системи забезпечення руху» є обов «Фізіологія рухової активності», за вказаною спеціальністю у галузі знань 09 «Біологія». Програма дисципліни передбачає вивчення особливостей структурних та функціональних основ рухової діяльності людини.