Вивчення курсу «Вища математика» забезпечує розвиток математичного та логічного мислення студентів, їх підготовку до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи над науковою та науково-технічною літературою, передбачає ознайомлення з основними поняттями, ідеями та методами сучасної математики, можливостями їх використання при розв’язуванні конкретних задач, надає економістам знання з методології, методів і технологій математичних досліджень.