Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових знань щодо основних понять та правових форм господарської діяльності в агропромисловому комплексі України, правових засад державної підтримки господарської діяльності в АПК, особливостей правового забезпечення організації рослинництва та тваринництва, а також правових гарантій безпечності та якості сільськогосподарської продукції. Вивчення даної дисципліни дозволить сформувати у студентів знання та практичні навички щодо алгоритмів створення та правового супроводу забезпечення діяльності суб'єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції; реалізації права власності та користування на природні ресурси тощо.