Дана   дисципліна   є   вибірковою   дисципліною      освітньо-професійної   програми

Видавництво і поліграфія” і передбачає надання студентам уявлення про вирішення міждисциплінарних завдань професійної діяльності; використання накопиченого досвіду та знань з економічних наук в професійній діяльності; організацію діяльності автономно та в команді; використання абстрактного мислення, аналізу, синтезу для встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами; розуміння явищ і процесів, притаманних всім етапам технологічних процесів поліграфічного виробництва; використання математичних, технічних методів і комп’ютерного програмного забезпечення для вирішення інженерних й економічних завдань; стандартизацію і забезпечення якості продукції та технологічних процесів; прийняття обґрунтованих техніко-економічних рішень стосовно реалізації видавничо-поліграфічної діяльності.