1. Мета навчальної дисципліни: полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням впливу гігієнічних чинників навколишнього середовища та його екологічного стану. Формування практичних навичок оцінки факторів довкілля, можливості їх використання для  відновлення  і збереження здоров’я людини, підвищення рівня працездатності та тривалості життя.

2. Результати навчання

Завдання: опанування знаннями, вміннями та навичками щодо питання формування та збереження здоров’я в залежності від стану довкілля та попередження шкідливого впливу гігієнічних факторів.

Навчити широко використовувати на практиці позитивну дію основних гігієнічних чинників та оздоровчих сил природи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:          

·              Кліматичні чинники атмосфери та їх гігієнічні характеристики.

·              Хімічний склад атмосферного повітря та його гігієнічне значення.

·              Шкідливі механічні та газоподібні домішки в повітрі та способи захисту і очищення повітря від забруднень.

·              Вимоги до якості питної води та джерел водопостачання., способи очищення води.

·              Гігієнічні вимоги до житла та спортивних приміщень

·              Принципи раціонального харчування і способи профілактики аліментарних захворювань та токсикоінфекцій

·              Гігієнічні вимоги до особистої гігієни, одягу та взуття.

·              Гігієнічні вимоги до умов праці спеціалістів з фізичної реабілітації

·              Гігієнічні вимоги до організації занять окремими видами спорту

·              Психогігієнічні методи оптимізації повсякденної діяльності людини

·              Гігієнічні характеристики умов праці з комп’ютером

·              Соціальні та екологічні наслідки процесу урбанізації.

вміти: оцінити мікрокліматичні чинники житлових , спортивних споруд

оцінювати органолептичні властивості питної води та якість джерел водопостачання

– оцінювати рівень природного та штучного освітлення житла і виробничих

- оцінювати та складати раціон харчування

- використовувати гігієнічні засоби та природні чинники в реабілітації та оздоровчій роботі.