Дисципліна «Спецпрактикум з лісового господарства і лісової таксації» є одним із

основних курсів в системі підготовки фахівців лісового господарства, який передбачає більш

глибше оволодіння знаннями з ведення лісового господарства. Детально розглядаються питання

виконання аналізу ходу росту стовбура, таксації зрубаного дерева, таксації деревостану і

матеріально-грошової оцінки ділянки лісосіки, сучасних підходів до ощадливого використання

лісових ресурсів відповідно до міжнародних принципів та підходів до збереження біорізноманіття.