Навчальна дисципліна «Лісова пірологія» належить до переліку обов’язкових компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» на другому році навчання (шостий семестр) за скороченою формою. Вона вивчається для формування у студентів знань про причини виникнення пожеж, особливостях розвитку і гасіння пожежі у лісі та вміння запобігати виникненню пожеж у лісових екосистемах.